Asked thg 1 25, 2022 7:43 SA 141 0 1
 • 141 0 1
+1

react js

Share
 • 141 0 1

mọi người ơi cho em hỏi là làm thế nào để download 1 file có chứa nội dung về máy bằng react js ạ . em có api chả về nội dung của cái file đó r ạ . mong mọi người giúp đỡ ạ . em cảm ơn .

1 ANSWERS


Answered thg 1 26, 2022 3:03 SA
Accepted
0
function download(url, options = {}) {
  if (!options.method) requestConfig.method = "POST"; //method: 'GET', params: {}, data: {}, fileName: 'download'
  if (!options.data) requestConfig.data = options.data;
  if (!options.fileName) requestConfig.fileName = "download";
  requestConfig.url = url;
  requestConfig.responseType = "blob";
  requestConfig = { ...requestConfig, ...options };
  // console.log("requestConfig", requestConfig);
  return axios(requestConfig)
    .then(response => {
      const url = window.URL.createObjectURL(new Blob([response.data]));
      const link = document.createElement("a");
      link.href = url;
      link.setAttribute("download", options.fileName);
      document.body.appendChild(link);
      link.click();
      document.body.removeChild(link);
    })
    .catch(e => {
      console.log("error download", e);
    });
}

bạn tham khảo xem nhé, mình dùng axios

Share
thg 1 26, 2022 3:54 SA

@tuanminpay b ơi như code này sẽ không download được những file mình tải lên như .rar hay những loại khác

0
| Reply
Share
Avatar Ngô Văn Tuấn @tuanminpay
thg 1 26, 2022 9:44 SA

@trungnb download đc hết mà bạn

0
| Reply
Share
thg 1 27, 2022 2:38 SA

@tuanminpay thank you b . mk giải quyết được vân đề r 👍👍

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.