Asked thg 2 18, 2022 10:17 SA 156 1 1
  • 156 1 1
0

Làm thế nào để lấy được file path trong request

Share
  • 156 1 1

Mình có $request->file('file') file lấy từ ổ C:\\Document..., làm sao để get được đúng tuyệt đối đường dẫn đó hoặc tương đối ( /Document... ), hàm getRealPath toàn ra path fake

1 ANSWERS


Answered thg 2 19, 2022 2:38 CH
+4

file được gửi từ trình duyệt tới server PHP của bạn, ở phía server cái nó nhìn thấy chỉ là cái file kia, tại thời điểm đó file còn chưa "thực sự" được lưu ở ở đâu cả, nên đâu có đường dẫn cố định nào để show cho bạn xem được đâu 😃

Thường tại thời điểm đó file còn đang được lưu ở request (buffer, in memory)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.