Asked Jan 12th, 2021 2:28 a.m. 65 0 1
  • 65 0 1
+1

Cho em hỏi về cách làm chức năng thông báo trên Android !

Share
  • 65 0 1

Nhóm em đang làm một app Blog, em đang phân vân không biết nên Store dữ liệu hay không khi sử dụng Firebase để làm chức năng thông báo ạ ? Chức năng của e muốn là khi người dùng bấm Upvote hay comment thì sẽ thông báo lại cho tác giả của bài viết đó ngay. Vậy nhóm e có thể giải quyết sao ạ ??

1 ANSWERS


Answered Jan 13th, 2021 9:41 a.m.
Accepted
+1

Document của Firebase có đầy đủ cả demo về noti rồi nè: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

Để dùng được bạn cần 1 hệ thống realtime để gửi dữ liệu ngay khi có tương tác. Như socket.io chẳng hạn Hướng dẫn.

Tương tác -> Gửi đến socket.io -> Call api firebase -> Android Phone show Noti

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.