Asked Feb 25th, 2021 2:44 a.m. 111 0 2
 • 111 0 2
0

Config puppeteer khi deploy project Nodejs trên Elastic Beanstalk AWS

Share
 • 111 0 2

Project mình có sửa dụng puppeteer, khi mình chạy ở Local thì OK. nhưng khi deploy trên Elastic Beanstalk AWS thì khi chạy đến code sử dụng puppeteer thì có log lỗi này:

Error: Failed to launch the browser process!

/var/app/current/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-848005./chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libxkbcommon.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md

at onClose (/var/app/current/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:193:20)

at Interface.<anonymous> (/var/app/current/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:183:68)

at Interface.emit (events.js:323:22)

at Interface.close (readline.js:409:8)

at Socket.onend (readline.js:187:10)

at Socket.emit (events.js:323:22)

at endReadableNT (_stream_readable.js:1204:12)

at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)

environment mình sử dụng

Puppeteer version: 7.1.0

Platform / OS version: Linux on Elastic Beanstalk AWS

Node.js version: 12.16.1

đọan code

const browser = await puppeteer.launch({
    headless: true,
    args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox']
  });

Mọi người đã gặp case này chưa ạ? giúp mình với. thanks all

2 ANSWERS


Answered Feb 25th, 2021 2:46 a.m.
+1

Bạn đã install chromium chưa ?

Share
Feb 25th, 2021 4:38 a.m.

@hoaidien93 mình nghĩ cho đang thiếu package như bạn @ruacondepzaj nói. Nhưng mình chưa biết cài như thế nào? bạn biết chỉ giúp mình với>.

0
| Reply
Share
Answered Feb 25th, 2021 2:47 a.m.
+1

Do bạn cài thiếu package đó: Ví dụ mình có cài thêm libxtst6 libxss1 thì sẽ k bị lỗi nữa

apt-get install -y google-chrome-stable libxtst6 libxss1
Share
Feb 25th, 2021 3:06 a.m.

@ruacondepzaj cài trên AWS hay cài ở đâu bạn nhỉ? lần đầu mình sử dụng EB AWS nên còn bỡ ngỡ. mong bạn chỉ giúp

0
| Reply
Share
Feb 25th, 2021 4:36 a.m.

@ruacondepzaj bạn ơi, chạy câu lệnh này ở đâu và như thế nào vậy, chỉ mình với.

0
| Reply
Share
Avatar Nguyễn Văn Quy @ruacondepzaj
Feb 26th, 2021 1:43 a.m.

@bt36 Bạn phải SSH vào server AWS ms cài đc bằng command bạn a

0
| Reply
Share
Avatar Nguyễn Văn Quy @ruacondepzaj
Feb 26th, 2021 1:45 a.m.
0
| Reply
Share
Mar 1st, 2021 8:47 a.m.

@ruacondepzaj cảm ơn ban nhé, mình SSH vào server và đã cài được những package còn thiếu rồi. code chạy ok rồi.

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.