Asked Mar 24th, 2020 4:40 a.m. 31 0 1
  • 31 0 1
0

System Test Capybara

Share
  • 31 0 1

Chào mọi người, mình/em đang làm 1 task test system, mình đang bí khi expect Service_id trong URL khi click vào link từ các service khác nhau.

Nghĩa là có vài web service có liên quan đến nhau, click terms ở dưới footer của các service thì sẽ bắt service_id ở URL ????????

Thật sự là cái này mình/em đang vừa làm vừa mò, đang mò theo hướng Capybara.current_session.server.port ( host, app ) nhưng có lẽ là lạc đường.

Vậy nên nếu ai có giải pháp, 1 hướng để follow vui lòng giúp mình/em với ạ, cảm ơn mọi người nhiều ạ

1 ANSWERS


Answered Mar 24th, 2020 10:54 a.m.
0

Mình làm được rồi, tại mình suy nghĩ cao phức tạp quá, xin lỗi vì đã làm phí thời gian của 10 người đã xem 😉) Làm phiền admin xoá câu hỏi này giúp em ạ. Cảm ơn mọi người

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.