Asked Aug 10th, 2020 3:47 p.m. 138 0 0
  • 138 0 0
0

Google Cloud Platform - OCR và hướng xử lý data từ hình ảnh.

Share
  • 138 0 0

Hiện mình đang viết 1 app cho phép đọc text từ image hóa đơn tiền điện và nhập liệu vào database theo các trường trong hóa đơn. Nhưng đang gặp vướng mắc trong quá trình xử lý dữ liệu sau khi đọc từ image sao cho chúng đúng với các trường trong DB. Mình đang sử dụng service OCR của GCP để get text từ image, nhưng chưa biết phải xử lý tiếp theo như thế nào. Nhờ mọi người tư vấn hoặc chỉ mình hướng để có thể tìm hiểu tiếp với ạ.

  • Ngôn ngữ sử dụng: Java (Spring boot).
  • Sử dụng OCR từ GCP (Spring vision).
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.