Asked thg 8 11, 2017 6:29 SA 205 1 3
  • 205 1 3
+1

Responsive web

Share
  • 205 1 3

Mọi người cho mình hỏi kinh nghiệm để code web reponsive theo hướng mobile-first. Mình cảm ơn.

3 ANSWERS


Answered thg 8 16, 2017 1:38 SA
+3

Thiết kế mobile first tức là giao diện cho mobile đầu tiên sau đó mới tới những thiết bị khác như ipad, laptop, desktop … Chính vì thế nên Khi viết css Mobile-first ta chủ dùng min-width thôi. Tức là thiết bị có chiều rộng tối thiểu sẽ được áp dụng css

@media all and (min-width: 320px){}. 

Cần phải tuân thủ 4 tiêu chí của responsive là:

  • A fluid grid
  • Fluid images & Videos
  • Media queries: (CSS3)
  • Responsive Navigation

Có một số Framework áp dụng tốt cho Css responsive như là Bootstrap, Foundation nên học cách sử dụng

Share
Answered thg 8 16, 2017 2:45 SA
+1

Bạn có thể đọc và tham khảo từ những bài viết này nhé: https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ui/responsive

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.