Asked Jul 28th, 2019 9:57 a.m. 159 0 1
 • 159 0 1
+1

Phân trang trong Lavarel

Share
 • 159 0 1

Chào mọi người Em mới học lavarel cho em hỏi về phân trang Khi mình ở trang thứ 2 khi sửa một tin nào đó,Khi sửa xong nó lại trở về trang 1 Làm sao khi thực hiện xong nó vẫn quay lại trang thứ 2 ạ !

Jul 28th, 2019 9:58 a.m.

khi sửa một tin một trang là như nào bạn có thể nói rõ hơn hoặc show code đoạn đó được không ?

0
| Reply
Share
Jul 28th, 2019 10:08 a.m.

@HuyDQ a.PNG b.PNG c.PNG Đây bận.Khi mình sửa tin ở trang 2 nhưng khi sửa xong mình muốn nó ở trang 2 nhưng nó quay về trang 1

0
| Reply
Share
Jul 28th, 2019 10:14 a.m.

@hanh123 khi bạn chọn edit thì nó chuyển sang trang nào vậy bạn hay nó chỉ là cái modal ??

0
| Reply
Share
Jul 28th, 2019 10:20 a.m.

@HuyDQ Mình chọn edit thì nó chuyển qua trang sửa thông tin.hiện những chi tiết của tin để mình sửa á

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jul 28th, 2019 10:34 a.m.
Accepted
+3

Ở đay bạn có thể làm theo 2 cách:

 • Như cách bạn đang làm hiện tại thì khi bấm vào edit bạn có thể gửi thêm 1 cái ?current_page=2. Bên trong function mà return cái view edit bạn có thể viết:
public function edit(Post $post, Request $request)
{
  $currentPage = $request->query('current_page');

  return view('post.edit', compact('post', 'currentPage);
}

Bên giao diện phần edit bạn có thể chèn thêm biến này vào một ô input và ẩn nó đi bằng css:

<form>
  <input value="{{ current_page }}" name="current_page" style="visibility: hidden" />
</form>

Sau khi bạn nhập dữ liệu edit xong và gửi lên thì bên trogn hàm xử lý bạn có thể viết thành:

public function update(Post $post, Request $request)
{
   // Đoạn code xử lý việc update bài viết
  // Sau khi update thành công
  $currentPage = $request->input('current_page');
  $link = route('tên-router-trang-danh-sach-của-bạn') . '?page=' . $currentPage;

  return redirect($link);
}
 • Sử dụng ajax: khi bạn cập nhật thông tin thì sẽ gửi dữ liệu lên qua ajax sau đó lấy kết quả đó update lại vào phần bạn vừa edit. Với cách làm này thì khi chọn edit thì bạn có thể hiện thị 1 cái modal phục vụ cho việc edit
Share
Jul 28th, 2019 10:36 a.m.

@HuyDQ mình hiểu rồi cảm ơn bạn nhé.

+1
| Reply
Share
Jul 28th, 2019 10:37 a.m.
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.