Asked Jan 5th, 2021 12:31 p.m. 106 0 0
  • 106 0 0
0

[JAVA CORE] Thiết kế hệ thống đăng kí tín chỉ bằng Deque

Share
  • 106 0 0

Em chào mọi người. Hiện tại em đang thiết kế một chương trình đăng kí tín chỉ sử dụng hàng đợi Deque, và đặc biệt là sử dụng các class ArrayDeque, ConcurrentLinkedDeque, LinkedBlockingDeque nhưng em chưa biết hướng để phát triển. Hy vọng mọi người ở đây có thể giải thích cho em cơ chế để phát triển chương trình được không ạ?

Em cảm ơn mọi người nhiều. Hy vọng có được những phản hồi tích cực của mọi người..

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.