Asked thg 8 27, 2:33 CH 76 0 1
  • 76 0 1
-1

hỏi cài django ở azdigi

Share
  • 76 0 1

chào mọi người cho mình hỏi sao mình cài django bằng python 3.11.3 ở máy rồi upload lên 1 freehost tên là azdigi không hiểu sao nó bị lỗi erno returncode:1 ,mình từng thử nhiều lần mà không được image.png image.png

1 ANSWERS


Answered thg 8 29, 4:33 SA
+1

Nó báo ko mở đc file kìa,

Bạn check xem file đó có ở server chưa, đã đúng đường dẫn chưa

Share
thg 8 29, 5:05 SA

rồi,mình upload toàn bộ thư mục django trong máy vô host mà,mà mãi vẫn không hiện trang có tên lửa màu xanh

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.