Asked Nov 11th, 6:13 p.m. 147 0 1
  • 147 0 1
0

Mysql trên Docker

Share
  • 147 0 1

tôi chạy docker destop trên linux với câu lệnh docker compose up -d nginx phpmyadmin và bị lỗi sau ai biết giúp mình fix với mình chạy song song với window ( mình từng chạy docker trên win và chậm quá nên chuyển qua linux) Screenshot from 2023-11-12 01-13-09.png

Avatar Duy Nguyen @duy612
Nov 13th, 3:45 a.m.

test

0
| Reply
Share
Avatar Duy Nguyen @duy612
Nov 13th, 3:46 a.m.

@duy612 test2

0
| Reply
Share
Avatar Phim Hay @buianhduc486
Nov 13th, 12:56 p.m.

@duy612 là sao bạn

0
| Reply
Share
Avatar Khánh Tăng @Khanhtaplaptrinh
Nov 14th, 7:02 a.m.

sudo .......... để chạy bằng quyền admin

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Nov 14th, 8:29 a.m.
0

chỉ định user trong docker container dùng cùng userId với user có quyền truy cập file ở docker machine host

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.