Asked Jun 3rd, 5:30 p.m. 100 0 0
  • 100 0 0
0

Em đang làm bài tập lớn về Big Data on AWS có gặp vấn đề quyền khi tạo Crawler . Mong các bác giúp đỡ ạ

Share
  • 100 0 0

Như tiêu đề em đang làm 1 project sử dụng AWS Athena để phân tích data . Khi em tạo Crawler thì liên tục gặp lỗi " **One crawler failed to create The following crawler failed to create: "abc" Here is the most recent error message: Account 654654192170 is denied access."

Em đã phân 2 quyền này cho IAM image.png những vẫn bị Fail . Vậy mong các bác có thể giúp em ạ . em cảm ơn rất nhiều ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.