Asked Apr 15th, 2018 6:16 a.m. 279 1 1
  • 279 1 1
0

So sánh sự khác biệt giữa 2 văn bản laravel

Share
  • 279 1 1

các pro ơi cho mình hỏi chút, có cách nào check sự khác nhau khi thay đổi một bài viết trong laravel ko ạ? Xin các pro chỉ giúp mình! Thanks!

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Apr 16th, 2018 12:26 a.m.

Bạn có thể nói rõ hơn về chức năng bạn đang làm được không? và cụ thể bạn đang gặp vấn đề gì?

Chứ câu hỏi hiện tại là "check sự khác nhau khi thay đổi một bài viết trong laravel" thực sự hơi khó hiểu khi nó không được đặt trong một bối cảnh cụ thể 😂

Trong Laravel làm gì có khái niệm gì là khái niệm bài viết đâu nhỉ 😂

0
| Reply
Share
Avatar Red Devil @manhtqb
Apr 17th, 2018 5:13 a.m.

Chắc bạn đang muốn tìm hiểu sự thay đổi của 1 model "Bài viết" khi update phải không nhỉ, nếu không nhầm bạn có thể tìm hiểu Observers https://laravel.com/docs/5.6/eloquent#observers

0
| Reply
Share
Avatar Hai Nguyen @Hainguyen
Apr 20th, 2018 11:19 a.m.

@thangtd90 : mình đang làm chức năng lưu lại lịch sử bài viết cho một tòa soạn, mỗi lần thay đổi đều được lưu vào history và có sự so sanh giữa 2 phiên bản!

0
| Reply
Share
Avatar Hai Nguyen @Hainguyen
Apr 20th, 2018 11:19 a.m.

@manhtqb Thanks!

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Apr 20th, 2018 10:04 a.m.
Accepted
Share
Avatar Hai Nguyen @Hainguyen
Apr 20th, 2018 11:20 a.m.

Thank bác Kiên!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.