Asked Oct 19th, 2018 10:05 a.m. 173 0 0
  • 173 0 0
+1

Đã ai migrate Java web project lên Java 11 chưa ạ ?

Share
  • 173 0 0

Xin chào ạ, hiện tại mình đang migrate java project từ java 8 lên java 11.

Build error Java 11(use Eclipse and server with Tomcat 9.0.12)

Theo java Doc thì ở Java 11 java.activation đã bị remove. Mình tham khảo trên stackoverflow thì thấy suggest sử dụng third party : file activation.1.2.jar https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/migrate/index.html#JSMIG-GUID-F640FA9D-FB66-4D85-AD2B-D931174C09A3 ==>> Mình thử add thêm lib, nhưng vẫn xuất hiện error : java.lang.ClassNotFoundException: javax.activation.DataSource.

Understand of migrate to Java 11.

Mình muốn hỏi là trên này đã có ai migrate lên Java 11 chưa ạ ? Mình muốn tham khảo kinh nghiệm của các bạn ? Theo mình tìm hiểu dc thì ở Java 11 cấu trúc thay đổi theo hướng Module hóa, các lib đã được chia nhỏ ra để tránh trường hợp trong các project nhỏ thì chỉ cần sử dụng lib cần thiết <=> điều này khác với phiên bản LTS trước (version 8) thư viện tích hợp nhiều dẫn tới nặng nề và khó nâng cấp. Vậy việc migrate lên phiên bản Java 11 thì ngoài việc nâng cấp hàng loạt các lib lên version mới nhất thì việc cấu trúc của project cũ sử dụng Java 8 có phải thay đổi theo hướng Module ? Đây là điều mình chưa dc clear cần cộng đồng giúp đỡ ạ ?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.