Asked Apr 8th, 2019 1:36 a.m. 325 0 1
  • 325 0 1
0

hỏi background-blend-mode,mix-blend-mode

Share
  • 325 0 1

background-blend-mode,mix-blend-mode trong css chắc cũng giống như filter áp dụng được cho tất cả các loại hình ảnh à

1 ANSWERS


Answered Apr 8th, 2019 7:18 a.m.
+2

Background-blend-mode,mix-blend-mode giúp hoà trộn màu sắc của đối tượng với background của phần tử cha. Background ko nhất thiết phải là ảnh. Bạn có thể tham khảo link dưới.

Mình có thấy bạn đặt 2 câu hỏi na ná nhau, trước khi hỏi bạn nên tìm hiểu về 2 thuộc tính này trên mạng trước, cách dùng và điều kiện áp dụng. Ví dụ background-blend-mode,mix-blend-mode thì ko liên quan đến ảnh. hay filter thì áp dụng cho ảnh chứ ko phân biệt loại ảnh. Bạn đặt câu hỏi cũng nên nói rõ vấn đề, và tôn trọng người đọc nhé. Bạn viết kiểu vu vơ rất mất thiện cảm. Mong bạn chú ý. 👍

Share
Avatar hồ @jonyu
Apr 8th, 2019 10:23 a.m.

ừ, trước khi hỏi mình từng thực tập nhiều lần thấy không đẹp như người ta,chắc do màu sắc khác nhau hay cái gì vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv,bạn cùng với mình trao đổi lập trình nha

0
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Apr 9th, 2019 4:28 p.m.

@jonyu you are welcome 😘

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Apr 21st, 2019 10:18 a.m.

thiện ơi hình ảnh nào cũng dùng trộn chung được à,và có thể thể dùng nhiều hình ảnh,không phân biệc hình vẽ hình chụp,cái background-blend-mode thí dụ

<html> <head> <style> div{ width:500px; height:500px; background-image:url("image/hm.jpg"),url("image/hh.jpg"); background-repeat:no-repeat,repeat; background-blend-mode:darken; } </style> </head> <body>
</body> </html>
0
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Apr 21st, 2019 3:51 p.m.

@jonyu chính xác là vậy nhưng chắc thường dùng 2 hình cho đơn giản chứ nhiều hình khó để đc đẹp.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.