Asked Jul 23rd, 5:30 a.m. 74 0 1
  • 74 0 1
0

Giúp mình lookup với 2 database khác nhau với ạ

Share
  • 74 0 1

Xin chào mọi người. hiện tại mình đang dùng mongodbClient để query. và vấn đề của mình là lấy dữ liệu của 2 table 2 database khác nhau.

database 1: Root bảng Users database 2: BlogA bảng Posts

relationship là user_id bảng Users sẽ map với creator_id bảng Posts ạ.

thường thì ở cùng 1 database sẽ dùng lookup. nhưng để lấy từ 2 database khác nhau thì mình vẫn chưa biết cách làm ạ. mn giúp mình với ạ

1 ANSWERS


Answered Aug 1st, 11:16 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.