Asked May 22nd, 2021 2:27 a.m. 73 0 0
  • 73 0 0
+1

Giúp CTF Web php (hậu tạ)

Share
  • 73 0 0

Mình có mấy bài CTF đơn giản, cần người giúp giải mình sẽ hậu tạ. liên hệ trực tiếp viblo hoặc mail mình: trantuan191a@gmail.com Cảm ơn

Avatar hoangdv @dinh.van.hoang
May 22nd, 2021 4:27 a.m.

Mấy bài đó không đơn giản đâu bạn 😪

0
| Reply
Share
Avatar iamfresher @benkyou
May 25th, 2021 1:46 a.m.

đơn giản thì bạn làm luôn đi, đi nhờ làm gì nhỉ 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.