Asked Aug 16th, 2021 3:23 a.m. 475 1 1
  • 475 1 1
+2

Hỏi về get access token from cookie facebook

Share
  • 475 1 1

Mọi người cho e hỏi, e có cookie facebook nhập vào textbox, làm thế nào để lấy được access token để e thực thi code graph.facebook như hình ạ. E thấy app atpsoftware là simple facebook làm vậy, e không biết làm sao, mong mọi người giúp đỡ, e xài php. E cảm ơn mọi người

1 ANSWERS


Answered Aug 20th, 2021 12:12 p.m.
+1

Nếu bạn có cookie rồi thì có thể login vào Facebook bằng cookie http://www.dungqb.com/2016/11/huong-dan-ang-nhap-facebook-bang-cookie.html

Sau đó vào link này bạn get AccessToken nhé https://m.facebook.com/composer/ocelot/async_loader/?publisher=feed

Crtrl + F để tìm chuỗi "EAAAA" là token nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.