Asked Aug 2nd, 8:32 AM 47 0 0
  • 47 0 0
0

Hỏi về Swagger trong Laravel

Share
  • 47 0 0

Em dùng method get, post, delete, in="query,path.." thì ok Nhưng lúc em dùng method put để update dữ liệu thì em dùng in="formData" thì lỗi như trên, mọi người cho em hỏi là cú pháp swagger em sai ở đâu vậy ạ ?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.