Asked Aug 8th, 2022 4:58 a.m. 75 0 1
  • 75 0 1
0

Dùng "cake bake model students" bị lỗi trong CakePHP

Share
  • 75 0 1

Em sử dụng docker để tạo môi trường LAMP, như video : https://book.cakephp.org/4/en/installation.html

Và bước sử dụng CakePHP theo seri video: https://www.youtube.com/watch?v=t0f0tbin-Vc&list=PLLo-6h61K2VodB-nC_UMZgruk1DrNVash&index=5

Em làm theo video hướng dẫn sữa config/app_local.php:\

Screen Shot 2022-08-08 at 11.57.58.png

Phần trang chủ CakePHP nó đã thông báo kết nỗi thành công.

Đến đoạn dùng cake bake để tạo model thì bị lỗi: Screen Shot 2022-08-08 at 11.51.17.png

Mong mn giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered Aug 8th, 2022 5:42 a.m.
Accepted
+1

Bạn sử dụng Docker thì bạn gõ command trong Docker nhé, hình như kia là do bạn gõ bên ngoài docker nên báo lỗi thôi

Share
Avatar TMH @hoang55dd
Aug 8th, 2022 6:52 a.m.

Em làm được rồi ạ. Em cảm ơn Cho em hỏi 1 chút là khi em dùng localhost/app thì database kết nối được. Còn khi dùng localhost:8765 CakePHP nó lại báo lỗi là do vấn đề gì ạ?

0
| Reply
Share
Avatar Minh Tuấn Ngụy @minhtuan.nguy
Aug 8th, 2022 9:34 a.m.

@hoang55dd mình k hiểu câu hỏi của bạn lắm, bạn nói rõ hơn vấn đề gặp phải được k 😂

0
| Reply
Share
Avatar TMH @hoang55dd
Aug 9th, 2022 2:09 a.m.

@minhtuan.nguy kiểu truy cập url: http://localhost:8765/ theo cổng thi database nó báo lỗi MySQL:SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses ...

Nhưng truy cập theo url dạng thư mục http://localhost/app thì được ạ.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.