Asked May 13th, 9:15 a.m. 83 1 1
  • 83 1 1
0

SUPPORT JIRA

Share
  • 83 1 1

em muốn hỏi ghim mục issue vào menu trong 1 project trên Jira làm như thế nào ạ? image.png

1 ANSWERS


Answered Wednesday, 7:02 a.m.
0

Để phần Issues được ghim ở menu thì khi bạn tạo một project mới bằng bất kỳ template nào nhưng ở phần type bạn chọn type là Company-managed software nhé. Còn phần Board thì bạn có thể chỉnh tùy ý.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.