Asked Jun 29th, 2018 10:07 a.m. 44 0 0
  • 44 0 0
0

import module vào rake task

Share
  • 44 0 0

Có ai từng import module vào trong rake task không ạ?

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jul 2nd, 2018 1:43 a.m.

Cụ thể câu hỏi của bạn là gì nhỉ 😂

Mình nghĩ bạn nên ghi nội dung một cách chi tiết, thì mọi người mới có thể hiểu bạn đang gặp vấn đề gì và support bạn tốt được 😉

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.