Asked Jul 10th, 2018 1:01 a.m. 192 0 1
  • 192 0 1
+1

Làm thế nào để thực hiện 1 cuộc gọi khi app đang để chế độ background sử dụng WebRTC (Skyway)

Share
  • 192 0 1

Dear cả nhà! Em đang gặp 1 vấn đề thì làm chức năng thực hiện cuộc gọi bằng webrtc. Mọi người cho em hỏi:

  • Trong trường hợp cả 2 đang mở app: người A gọi cho người B thì B sẽ khởi tạo 1 peerid sau đó thực hiện gọi với A

  • Trong trường hợp A gọi B mà B đang ko dùng app, thì em đang không biết cách nào để máy B có thể biết là đang có người gọi, e đang sử dụng cách push notify cho B để báo cho nó vào app để thực trả lời cuộc gọi, nhưng cách này e sợ đôi khi có rủi ro gửi notify đi chậm, hoặc bị missed notify.

Ace nào đã từng làm về cái này cho em suggest hợp lý với ạ. E đang sử dụng dịch vụ của https://webrtc.ecl.ntt.com/ Thanks cả nhà ạ.

1 ANSWERS


Answered Jul 10th, 2018 2:07 a.m.
Accepted
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.