Asked Dec 4th, 2017 3:58 AM 529 0 0
  • 529 0 0
0

Xuống dòng trong form nhập input trong form Vuejs

Share
  • 529 0 0

Có ai có thể chỉ cho em được cách thiết kế xuống dòng tự động trong ô nhập dữ liệu. Giống như messenger, đến giới hạn chiều dài ô nhập. Nó sẽ tự động xuống dòng mới được không ạ ?

Le Xuan Duy @telosma
Dec 4th, 2017 2:14 PM

Bạn dùng thẻ textarea là nó sẽ tự xuống dòng mà. http://jsfiddle.net/eur6yomk/

+2
| Reply
Share