Asked Jun 9th, 2020 4:25 AM 160 0 0
  • 160 0 0
0

[Android Java Smart Card] APDU Command.

Share
  • 160 0 0

Xin chào mọi người. Em là Đạt, 24 tuổi.

Đây là lần đầu tiên em đăng bài, mọi người ai đã từng làm về dự án Smart Card thì cho em hỏi ạ 😄

Hiện tại em đang làm một dự án về Smart card Android, thì em cũng đã tìm hiểu qua một vài tài liệu ( ISO/IEC 7816 standard) nhưng chưa hiểu kỹ lắm, mong được cao nhân giúp đỡ về APDU (Application Protocol Data Unit) command.

Sau khi lấy được protocol (T=0) thì em cũng lấy được giá trị (ATR) của smart card. Vậy, giá trị ATR đó có liên quan gì đến APDU command không ạ?

Vậy làm thế nào để biết được một APDU command là đúng với smart card để lấy được về APDU response ?

APDU command format : (CLA, INS, P1, P2, Lc, Command Data, Le) trong đó (CLA: Class of instruction, INS: Instruction code, P1 : param1, P2 : param2, Lc: Legth of command, Command Data : , Le : expect length)

APDU response format : (Response Data, SW1, SW2)

Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.