Asked Jun 15th, 2019 4:13 PM 135 1 1
  • 135 1 1
0

[WordPress] Tối ưu hoá xử lý crawl dữ liệu

Share
  • 135 1 1

Chào A/e Hiện tại mình có sử dụng Addon Content Egg để crawl dữ liệu nhưng xử lý khá là chậm khi mình dùng cho tính năng tìm kiếm. Có cách nào để cải thiện tốc độ crawl dữ liệu cho nhanh không ạ.

Cảm ơn a/e

1 ANSWERS


Answered Jun 17th, 2019 4:54 AM
0

Dùng HTML Simple DOM Content thử đi bạn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.