Asked Jun 6th, 2019 10:12 a.m. 101 0 0
  • 101 0 0
0

Notification SNS

Share
  • 101 0 0

Nhờ anh chị giúp đỡ em ạ.

Hiện tại em có một vướng mắc đó là em push notification từ Server xuống Mobile( IOS).

Và đang bị lỗi này ạ.

Aws::SNS::Errors::EndpointDisabled (Endpoint is disabled)

Không biết có anh chị nào gặp chưa cho em cách xử lý ạ.

Em xin cảm ơn!

Avatar hoangdv @dinh.van.hoang
Jun 7th, 2019 6:52 a.m.

Có thể endpoint arn này đã bị disabled. Nếu bạn có quyền, bạn có thể kiếm endpoint này trên Aws SNS console, nếu arn chưa bị disable, bạn thử dùng GUI của SNS để đẩy một push message tới device. Tới đây rồi điều tra tiếp.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.