Asked Nov 9th, 2019 6:17 a.m. 175 1 3
  • 175 1 3
-3

hỏi làm website

Share
  • 175 1 3

mọi người có ai từng làm website có cái listbox như trang web này không https://mangapark.net/manga/doraemon-long-stories/i1643870 nghĩa là mấy cái listbox trên trang web đó ,liễu học javascript+html dom hoặc bom trong javascript là làm được ,mình như nó liên quan tới BOM trong javascript hoặc là document.form trong www.w3schools.com là làm được à.???????????????????

3 ANSWERS


Answered Nov 9th, 2019 11:04 a.m.
0

hay vbscript ,visual basic mới làm cái combo box được như trang web kia

Share
Answered Nov 10th, 2019 9:37 a.m.
0

Bạn dùng thẻ <optgroup> bên trong thẻ <select> là được rồi đó, cái listbox kia là html thôi

Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 11th, 2019 1:23 p.m.

mình thử rồi đâu thấy nó đổi sang địa chỉ website khác

0
| Reply
Share
Avatar Chu Thành Hưng @thanhhungchu95
Nov 12th, 2019 3:04 a.m.

muốn đổi sang địa chỉ khác thì bạn chèn cái url qua thẻ a vào chỗ value của thẻ option ấy, option sẽ ở cấp nhỏ hơn so với optgroup

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 12th, 2019 9:18 a.m.

@thanhhungchu95 ,website ở page khác của trang web

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 12th, 2019 10:37 a.m.

@thanhhungchu95 ,phải ghi thế này à<option a value>muc a</option>

0
| Reply
Share
Answered Nov 12th, 2019 1:51 a.m.
0

Học cobon thì sẽ làm được nhé

Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 12th, 2019 2:21 a.m.

cobol đâu phải lập trình web?????????????

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.