Asked Nov 9th, 2019 6:17 AM 162 1 3
  • 162 1 3
-3

hỏi làm website

Share
  • 162 1 3

mọi người có ai từng làm website có cái listbox như trang web này không https://mangapark.net/manga/doraemon-long-stories/i1643870 nghĩa là mấy cái listbox trên trang web đó ,liễu học javascript+html dom hoặc bom trong javascript là làm được ,mình như nó liên quan tới BOM trong javascript hoặc là document.form trong www.w3schools.com là làm được à.???????????????????

3 ANSWERS


Answered Nov 9th, 2019 11:04 AM
0

hay vbscript ,visual basic mới làm cái combo box được như trang web kia

Share
Answered Nov 10th, 2019 9:37 AM
0

Bạn dùng thẻ <optgroup> bên trong thẻ <select> là được rồi đó, cái listbox kia là html thôi

Share
hồ @jonyu
Nov 11th, 2019 1:23 PM

mình thử rồi đâu thấy nó đổi sang địa chỉ website khác

0
| Reply
Share
Chu Thành Hưng @thanhhungchu95
Nov 12th, 2019 3:04 AM

muốn đổi sang địa chỉ khác thì bạn chèn cái url qua thẻ a vào chỗ value của thẻ option ấy, option sẽ ở cấp nhỏ hơn so với optgroup

0
| Reply
Share
hồ @jonyu
Nov 12th, 2019 9:18 AM

@thanhhungchu95 ,website ở page khác của trang web

0
| Reply
Share
hồ @jonyu
Nov 12th, 2019 10:37 AM

@thanhhungchu95 ,phải ghi thế này à<option a value>muc a</option>

0
| Reply
Share
Answered Nov 12th, 2019 1:51 AM
0

Học cobon thì sẽ làm được nhé

Share
hồ @jonyu
Nov 12th, 2019 2:21 AM

cobol đâu phải lập trình web?????????????

0
| Reply
Share