Asked Oct 26th, 1:27 AM 38 2 0
  • 38 2 0
+1

Lỗi MISCONF redis

Share
  • 38 2 0

Hi all,

Hiện nay hệ thống của mình đang gặp lỗi liên quan tới redis. Hệ thống thỉnh thoảng lại dán đoạn dịch vụ, ko kết nối được. Check thì lỗi liên quan tới redis, redis setup trên window server. Abnormal logs như sau:

(error) MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled. Please check Redis logs for details about the error.

Kính mong team nhà mình hỗ trợ em tunning các tham số redis để fix lỗi trên với ạ.

Thanks!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.