Asked Jan 14th, 1:48 a.m. 157 0 2
  • 157 0 2
0

Hỏi về đoạn mã lưu trên hồ sơ xã hội

Share
  • 157 0 2

Cho mình hỏi hồ sơ xã hội có lưu đoạn EIBTUHQP0eWcNJ5RPwDY6ZLW1bRZoyTnz9YIQPpoTrC4ytRKuwD1TBWFEaszuhoMdMmB_e_sdQ00ưG

Nghĩa là gì ? Mình tìm hiểu ý nghĩa nội dung , máy ngày nay nhưng bó tay. Các cao nhân giãi thích cho mình với

Avatar Dream @chithanh1012
Jan 14th, 5:04 a.m.

nó k có nghĩa gì đâu bạn

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jan 14th, 6:28 a.m.

Không biết hồ sơ xã hội bạn nhắc đến là cái gì nhỉ (^^;)

Bạn có thể miêu tả rõ hơn được không

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Jan 14th, 7:13 a.m.
0

mình nghĩ là 1 chuỗi random thôi

Share
Answered Jan 14th, 8:09 a.m.
0

Cái này có thể là 1 token để xem thông tin hồ sơ cá nhân của một người. Nếu đúng vậy thì hạn chế public chuỗi này nhé 😃

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.