Asked thg 1 14, 2022 1:48 SA 160 0 2
  • 160 0 2
0

Hỏi về đoạn mã lưu trên hồ sơ xã hội

Share
  • 160 0 2

Cho mình hỏi hồ sơ xã hội có lưu đoạn EIBTUHQP0eWcNJ5RPwDY6ZLW1bRZoyTnz9YIQPpoTrC4ytRKuwD1TBWFEaszuhoMdMmB_e_sdQ00ưG

Nghĩa là gì ? Mình tìm hiểu ý nghĩa nội dung , máy ngày nay nhưng bó tay. Các cao nhân giãi thích cho mình với

Avatar Dream @chithanh1012
thg 1 14, 2022 5:04 SA

nó k có nghĩa gì đâu bạn

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
thg 1 14, 2022 6:28 SA

Không biết hồ sơ xã hội bạn nhắc đến là cái gì nhỉ (^^;)

Bạn có thể miêu tả rõ hơn được không

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered thg 1 14, 2022 7:13 SA
0

mình nghĩ là 1 chuỗi random thôi

Share
Answered thg 1 14, 2022 8:09 SA
0

Cái này có thể là 1 token để xem thông tin hồ sơ cá nhân của một người. Nếu đúng vậy thì hạn chế public chuỗi này nhé 😃

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.