Asked Mar 18th, 2022 11:23 a.m. 118 0 1
  • 118 0 1
0

Tawk.to không chạy trên electronjs app!

Share
  • 118 0 1

E có một website có tích hợp tawk.to để chat với khách hàng, trên web mọi thứ chạy khá ổn, nhưng khi e load website của mình trên electronjs app thì call tawk.to bị lỗi Access to fetch at 'https://va.tawk.to/v1/session/start' from origin 'https://xxx' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled. . Mà lạ là e không hề chỉnh sửa hay update gì mà app của e mấy tuần trước vẫn chạy tawk.to bình thường nhưng đến tuần này thì bị lỗi như này! đã ai bị như này và tìm được cách khắc phục chưa ạ @@ 😦(

1 ANSWERS


Answered Mar 23rd, 2022 1:18 a.m.
0

@Trungdao bạn có thể chụp giúp mình cái request OPTIONS từ browser của bạn lên tawk.to được k 😄

Share
Avatar Tú Trâm @Trungdao
Apr 7th, 2022 8:23 a.m.

Đây ạ. tawk.to err1.png

test.png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.