Asked thg 9 16, 2021 8:34 SA 95 0 1
  • 95 0 1
+1

số người trong web

Share
  • 95 0 1

làm thế nào mà không có ai trong web thì số sẽ là 0 khi có ng vào thì cộng 1, khi có người ra thì trừ 1 bằng socket.io

1 ANSWERS


Answered thg 9 16, 2021 4:19 CH
Accepted
+1

Mình search thấy trên medium có hướng dẫn nè Socket.IO: Track Online Users.

Thấy người ta hướng dẫn rất chi tiết, bạn có thể tham khảo thử:

  • Tạo 1 biến lưu danh sách những người dùng đang online (vd: users).
  • Mỗi lần 1 người connect thì bạn thêm thêm người đó vào ds users.
  • Nếu 1 người disconnect thì bạn xoá người đó khỏi ds users
  • Số người online bằng users.length
Share
Avatar hoangcf @hoangcf
thg 1 5, 2023 6:20 SA

cám ơn chia sẻ của bạn https://inuvhanoi.com/

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.