Asked Sep 16th, 8:34 AM 80 0 1
  • 80 0 1
+1

số người trong web

Share
  • 80 0 1

làm thế nào mà không có ai trong web thì số sẽ là 0 khi có ng vào thì cộng 1, khi có người ra thì trừ 1 bằng socket.io

1 ANSWERS


Answered Sep 16th, 4:19 PM
Accepted
+1

Mình search thấy trên medium có hướng dẫn nè Socket.IO: Track Online Users.

Thấy người ta hướng dẫn rất chi tiết, bạn có thể tham khảo thử:

  • Tạo 1 biến lưu danh sách những người dùng đang online (vd: users).
  • Mỗi lần 1 người connect thì bạn thêm thêm người đó vào ds users.
  • Nếu 1 người disconnect thì bạn xoá người đó khỏi ds users
  • Số người online bằng users.length
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.