Asked Feb 18th, 2019 2:46 a.m. 71 0 0
  • 71 0 0
0

Không sử dụng được hình ảnh dạng Webp trên Wordpress

Share
  • 71 0 0

Hi mọi người,

Mình gặp vấn đề không dùng được Webp trên web của mình. Mình đã làm các thứ sau

  1. Xài Plug in Optimus để nén ảnh và chuyển ảnh sang Webp
  2. Xài Cache Enabler để có thể chạy Webp
  3. Mình có xài CDN của cloud và có dạng cdn.bcd.com/images.jpg thư mục hình ảnh được move ra ngang hàng root
  4. Đã check các tùy chọn tạo webp và hiển thị webp trên cả 2 plug in
  5. Đã kiếm tra ở phiên bản web ẩn danh (k log in admin)
  6. Đã sử dụng chrome để test (hỗ trợ webp)

Mình không biết là lý do gì mà nó k hiển thị hình ảnh ở dạng Webp được. Mọi người có kinh nghiệm gì có thể giúp mình k ạ.

Cám ơn

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.