Asked Jul 6th, 2020 11:57 a.m. 244 0 2
  • 244 0 2
0

Laravel-echo-server: Cách fix lỗi 'Preparing authentication request to: http://localhost:8000'

Share
  • 244 0 2

Mình đang setup một socket serve bằng package laravel-echo-serve chạy khá ổn rồi nhưng có một cái không biết phải lỗi k!! Có ae nào từng làm qua biết thì giải thích dùm e vs ạ @@

2 ANSWERS


Answered Jul 6th, 2020 12:54 p.m.
Accepted
+1

Không phải lỗi đâu bạn, do bạn broadcasting qua private channel nên cần phải xác thực thôi. Bạn có thể tìm hiểu về cấu hình authentication cho channel ở đây https://laravel.com/docs/7.x/broadcasting#defining-authorization-callbacks

Share
Answered Jul 7th, 2020 2:08 a.m.
+1

ko phải lỗi đâu bạn nhé 😃

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.