Asked thg 11 4, 2020 3:01 SA 187 0 3
  • 187 0 3
+3

Khi setup Laravel queue sử dụng Supervisor thì nên dùng User nào?

Share
  • 187 0 3
[program:name_of_worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /path/to/artisan/binary artisan queue:work --sleep=3 --tries=3
autostart=true
autorestart=true
user=**someuser**
numprocs=8
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/path/to/log/file

Mọi người cho em hỏi, khi dùng supervisor để run queue thì nên dùng user nào ạ ?
Trường hợp dùng nginx thì có nên dùng server là nginx luôn ko ạ ?
Trong queue của em có lệnh lưu logs vào /storage/laravel.log ạ

Em xin cảm ơn!

Avatar PhamNguyen @nhoxtwi
thg 11 4, 2020 3:55 SA

Đừng dùng user root là được b, có thể dùng user nginx hoặc www-data là ổn

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered thg 11 4, 2020 3:07 SA
Accepted
+4

Mình thường lấy user chạy nginx được define trong

; Unix user/group of processes
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
;       will be used.
user = www-data
group = www-data

để chạy supervisor luôn

Share
Avatar Ngân Kim @ngankim
thg 11 4, 2020 3:08 SA

Thanks bạn, mình cũng đang để user là nginx.

0
| Reply
Share
Answered thg 11 4, 2020 4:14 SA
+3

tùy vào việc bạn dùng webserver và kiểu php handler gì, nếu dùng php như proxy (php-fpm) thì hãy dùng user của php-fpm còn nếu webserver execute trực tiếp code php, hãy dùng user webserver.

Share
Answered thg 11 4, 2020 3:56 SA
+2

Đừng dùng user root là được b, có thể dùng user nginx hoặc www-data là ổn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.