Asked Jul 10th, 3:48 a.m. 41 0 0
  • 41 0 0
0

Hỏi về điểm PR(Page Rank) website

Share
  • 41 0 0

Mình thắc mắc tại sao điểm PR của website mình https://www.rikvipo.net/ trên Ahref với Semrush nó khác nhau vậy các bác, với các back link đã hiện trong search console nhưng trên website này lại không có

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.