Asked Mar 12th, 1:03 p.m. 103 0 1
  • 103 0 1
0

Hỏi về thư viện VeeValidate của Vuejs

Share
  • 103 0 1

Em đang dùng thư viện Veevalidate để validate dữ liệu cho form. Em dùng thẻ ErrorMessage để hiển thị lỗi khi input lỗi.

Em có 2 thẻ input first_name và last_name, rule validate là giống nhau. => thông thường thì cần 2 thẻ ErrorMessage để hiển thị lỗi cho 2 input trên.

Nhưng bài toán là nếu first_name , last_name, một trong 2 cái lỗi hoặc cả 2 cùng lỗi thì cũng chỉ hiển thị 1 ErrorMessage đầu tiên thôi.

Bác nào dùng VeeValidate gặp case này rồi cho em phương pháp với. Thanks all !

1 ANSWERS


Answered Saturday, 3:28 p.m.
0

Em tạo một cái repo trên stack blitz xem thử hi

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.