Asked Aug 15th, 3:53 a.m. 63 0 1
  • 63 0 1
0

Tiến hành test các chức năng mới nâng cấp này ở level test nào và type test nào

Share
  • 63 0 1

Dự án em đang tham gia đang tiến hành nâng cấp một số chức năng mới, nếu vậy thì mình sẽ tiến hành test các chức năng mới nâng cấp này ở level test nào và type test nào ạ? Anh chị nào giải đáp cho em với ạ ?

1 ANSWERS


Answered Aug 18th, 2:55 a.m.
Accepted
0

Test hết nha em.

  1. Test đảm bảo chức năng mới,
  2. Test degrade sau khi merge chức năng mới vào ( nếu bị ảnh hưởng)
  3. Test IT
  4. Test scenario
  5. Test UAT
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.