Asked Sep 1st, 2021 4:33 p.m. 191 0 2
  • 191 0 2
0

Lỗi SQLSTATE[3D000]: Invalid catalog name: 1046 No database selected

Share
  • 191 0 2

Cho em hỏi là đoạn code này em chạy theo 1 video hướng dẫn trên youtube, trên clip người ta chạy được nhưng em bị lỗi như trên, mặc dù không thấy lỗi ở code, mong mọi người góp ý chỉ ra bug của em. Em cảm ơn

2 ANSWERS


Answered Sep 2nd, 2021 2:22 a.m.
Accepted
+1

Tôi nghĩ biến $host, $database không được binding vào dsn trong new PDO(...), bạn nên kiểm tra lại chỗ này.

'mysql:host = $host; dbname = $database' --> "mysql:host = {$host}; dbname = {$database}"
Share
Answered Sep 2nd, 2021 1:17 a.m.
-1

thay câu SQL bằng câu SELECT * FROM thuchanh.customers thử xem được ko bạn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.