Asked Apr 2nd, 2021 8:12 a.m. 121 0 1
 • 121 0 1
+3

[Reactjs] Check input sau khi lấy dữ liệu

Share
 • 121 0 1

Hiện tại e đang làm chức năng phân quyền. Giờ e muốn sau khi lấy dữ liệu sẽ hiển thị bảng quyền với các quyền đã có thì sẽ checked input. Với cách hiện tại của e thì dùng switch để set từng state input thì cực kì dài. Vậy có cách nào ngắn hơn không ạ.

switch (item.id) {
          case 1:
            setIsCheckedUser(true)
            break;
          case 2:
            setIsCheckedUserAdd(true)
            break;
          case 3:
            setIsCheckedUserUp(true)
            break;
.........................................
          case 16:
            setIsCheckedStudentDel(true)
            break;
          default:
            break;
        }

1 ANSWERS


Answered Apr 2nd, 2021 8:37 a.m.
Accepted
+4

Em xem một cell trong table là một component, em tạo một component dùng chung (Cell) rồi truyền props từ component table qua, rồi em check ở component con theo điều kiện của em

Share
Avatar Thành Long Ứng @ungthanhlong251198
Apr 5th, 2021 2:31 a.m.

dạ em cảm ơn ạ

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.