Asked Oct 6th, 2021 8:48 a.m. 69 1 0
  • 69 1 0
0

OOP Python & C++

Share
  • 69 1 0

Hiện tại, em đang học về oop và em muốn tìm hiểu về những điểm khác nhau giữa tính đa hình trong python khác tính đa hình trong C++.

Các anh chị đi trước có thể giúp em với ạ. Em chỉ biết về C++, còn về Python em không biết nhiều.

Em cảm ơn ạ**

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.