Asked Tuesday, 5:58 a.m. 33 0 0
  • 33 0 0
0

hỏi cài express trong heroku bị lỗi application.error h10

Share
  • 33 0 0

chào mọi người ,mọi người cho mình hỏi sao mình cài express 4.16.1 vô heroku bị lỗi applicatkion error h10 ,express mình dùng là phiên bản nodejs 16.15.1 ,dù khi làm mình tạo procfile đúng cách ,trong file js như index.js mình cũng ghi đúng app.listen(process.env.PORT || 3000) vô trong file js như app.js hoặc index.js ,thank,mình cũng search gg mà vẫn chưa fix được ,cảm ơn

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.