Asked Mar 2nd, 2021 9:05 a.m. 267 0 1
  • 267 0 1
0

Em cần giúp đỡ về back end viết api cho app mobile

Share
  • 267 0 1

Em đã nắm cơ bản về node js và express js cũng như mongoose và REST API . Giờ em muốn học xây dựng api cho các app mobile như ứng dụng zalo hoặc messenger nhưng em đang bí tài liệu cũng như cách tiếp cận . Các bác có thể cho em xin chỉ dẫn cũng như giúp em tiếp cận nhanh vấn đề này không ak . Please....

1 ANSWERS


Answered Mar 5th, 2021 8:53 a.m.
0

Viết server bằng NodeJs, client bằng ReactNative là dễ nhất rồi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.