Asked Jan 1st, 2019 3:42 p.m. 127 0 0
  • 127 0 0
+1

UICollectionView scrollToItem(_ ) and scrollToTop(_ )

Share
  • 127 0 0

Mọi người ơi! Cho em hỏi: Vì sao UICollectionView ở các màn hình ip 6, 6s ,7 ,8 thì khi mình dùng scrollToItem(_ ) thì không bị scrollToTop(_ ), nhưng ở các thiết bị khác thì nó scrollToItem(_ ) và tự động scrollToTop(_ )?

Có anh chị nào biết về vấn đề này không? Cho em tham khảo ý kiến với ạ!

Em cảm ơn mọi người trước ạ!

Jan 3rd, 2019 4:06 a.m.

Mình vẫn scrollToItem() bình thường trên mọi thiết bị. Bạn tham khảo doạn code này nhé. https://github.com/nguyentienhoang810/ScrollToItemDemo Nếu được thì bạn cho mọi người xem đoạn code bạn config collectionView để có thể tìm nguyên nhân rõ hơn không ?

+1
| Reply
Share
Jan 3rd, 2019 4:28 a.m.

mình nghĩ bạn nên đưa source code lên để mọi người dễ hỗ trợ hơn! Code thì bạn dùng cú pháp

```tên ngôn ngữ

code

```

nhé

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.