Asked May 12th, 2020 2:00 PM 199 0 5
 • 199 0 5
0

Vì sao dữ liệu trong state không được update

Share
 • 199 0 5

Mọi người giúp mình bài toán này với, mình đang làm thử chức năng load-more sử dụng useReduceruseEffect của react-hooks.

Link demo: https://codesandbox.io/s/load-more-pmr3t?file=/src/ScrollLoadMore.js:1258-1270

Lúc đầu, mình thực hiện handleFetchUsers thành công và có set giá trị cho biến totalPages ở trong reducer. Nhưng khi ở hàm handleScroll mình lấy biến totalPages ra để check điều kiện thì nó lại không đúng với giá trị mà mình đã set trước đó trong reducer.

Mọi người có thể giải thích thêm giúp mình được không. Mình xin cám ơn các bạn !

5 ANSWERS


Answered May 14th, 2020 7:28 AM
Accepted
+1

Do đây là functional component nên hàm handleScroll sẽ có closure trên ScrollLoadMore (tức nó ghi nhớ giá trị của scope bên ngoài lúc đc khởi tạo => khi này state là init)

Vậy nên bạn cần attach/remove listener mỗi khi state thay đổi.

Đơn giản là tạo 1 hook nữa như sau (nhớ xóa cái cũ nhé :v):

 useEffect(() => {
  window.addEventListener("scroll", handleScroll);

  return () => {
   window.removeEventListener("scroll", handleScroll); // xóa listener đi để tránh memory leak
  };
 }, [state]);
Share
Anh Tran @thanh_tuan
May 14th, 2020 1:45 PM

mình sửa như cách của bạn, ngay lúc đầu nó thực hiện call api rất nhiều

0
| Reply
Share
May 15th, 2020 1:59 AM

@thanh_tuan t edit trực tiếp trên sample của bạn nhé https://codesandbox.io/s/load-more-s8elw?file=/src/ScrollLoadMore.js

+1
| Reply
Share
Anh Tran @thanh_tuan
May 21st, 2020 9:51 AM

@hwng bạn ơi, bạn xem giúp mình chỗ này được không:

https://codesandbox.io/s/usestate-load-more-3d5cg

Tại sao trong lần render() cuối cùng useCallback() của mình lại chạy vào 02 lần và có một lần log ra là null. Mình đang chưa hiểu chỗ này, bạn xem giúp mình được không ạ

0
| Reply
Share
May 21st, 2020 2:44 PM

@thanh_tuan

 • về việc nó return null, thì khi sử dụng inline function (trong trường hợp này là lastUser), mỗi lần render nó sẽ tạo ra function lastUser mới, nên React sẽ xoá ref cũ và tạo ref mới, khiến ta thấy hành vi: "ra null rồi lại ra node". Việc này đã đc đề cập ở official doc: https://reactjs.org/docs/refs-and-the-dom.html#caveats Screen Shot 2020-05-21 at 21.35.43.png

 • về việc tại sao nó lại tạo 1 function lastUser mới mà ko dùng lastUser trước đó: là vì bạn chưa cung cấp dependency list cho nó, nên dù đã bọc bởi useCallback thì nó vẫn luôn tạo ra function lastUser mới ở mỗi lần render. Vì vậy, sửa cũng khá đơn giản: ta thêm dependency cho nó, chắc sẽ như nầy :v

 const lastUser = useCallback(node => {
  console.log('useCallback >>>', node)
 }, [users]) // => users mà ko đổi thì lastUser cũng vậy
+1
| Reply
Share
Anh Tran @thanh_tuan
May 22nd, 2020 9:31 AM

@hwng mình đã hiểu hơn rồi, cám ơn bạn nhiều nha. Bạn thật nhiệt tình giúp đỡ mình ! ❤️❤️❤️

+1
| Reply
Share
Answered May 14th, 2020 1:04 AM
+1

bạn có thể thêm một useEffect khác nhé useEffect(() => { window.addEventListener("scroll", handleScroll); }); Nhìn chung là bạn mới học chưa hiểu flow lắm phải không?

Share
Answered May 13th, 2020 2:46 AM
0

Ai xem giúp mình với 😰😰

Share
Answered May 13th, 2020 7:26 AM
0

không ai giúp mình sao ... huhu 😢😢

Share
Answered May 13th, 2020 11:22 AM
-1
useEffect(() => {
  console.log(state);
 }, [state]);

thử xem sao ? tra google chứ chẳng biết gì về mấy cái hook này

Share