Asked Apr 15th, 2020 5:36 p.m. 226 0 1
  • 226 0 1
0

Tìm kiếm tiếng việt trong elasticsearch, laravel

Share
  • 226 0 1

Mọi người cho em hỏi cách tìm kiếm tiếng việt trong elasticsearch với, hiện tại phải gõ chuẩn tiếng việt mới search ra được , còn gõ ko dấu thì ko thể search ra được. Em đang dùng version 7.6

1 ANSWERS


Answered Apr 16th, 2020 10:23 a.m.
Share
Avatar Buffalo @tuan1997
Apr 17th, 2020 10:39 a.m.

mình có dùng rồi nhưng khi install vô elasticsearch thì bị lỗi. không biết do sao,

0
| Reply
Share
Apr 17th, 2020 5:27 p.m.

@tuan1997 Lỗi gì b, mình đang dùng plugin này, serch ok mà?

0
| Reply
Share
Avatar Buffalo @tuan1997
Apr 18th, 2020 6:47 a.m.

@s2banggia88 bạn dùng elasticsearch với plugin version mấy rứa

0
| Reply
Share
Avatar Buffalo @tuan1997
Apr 18th, 2020 8:04 a.m.

Screenshot from 2020-04-18 15-03-15.png

0
| Reply
Share
Apr 20th, 2020 2:50 p.m.

@tuan1997 https://github.com/duydo/elasticsearch-analysis-vietnamese#compatible-versions Theo version này, nếu gặp lỗi khi cài plugin, b nên tạo issue trên git có lẽ sớm tìm đc giải pháp

0
| Reply
Share
Avatar Tieu Le @camapchetduoi
Jul 6th, 2020 7:26 a.m.

@tuan1997 bạn dùng version elastic mới hơn xem, ở trên nó notice require 7.6.2 trở lên kìa

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.