Asked May 11th, 2018 8:57 AM 110 0 1
  • 110 0 1
0

Tạo chức năng group phát triển tiếp từ cuốn Ruby on Rails tutorial

Share
  • 110 0 1

Hiện tại, em đang muốn tạo chức năng group phát triern tiếp từ cuốn Ruby on Rails( chức năng tương tự như facebook ) nhưng chưa biết nên viết như thế nào, mong mọi người giúp em.

1 ANSWERS


Answered May 11th, 2018 9:50 AM
+4

Theo như Facebook, Group là tập hợp của nhiều user, những user này thì có thể là member hoặc admin, nên bạn cần tạo thêm 1 bảng có quan hệ n - 1 với group, 1 group sẽ có nhiều group_users, bảng này thì cần lưu user_id, group_id và role (admin, member), các bài post cũng cần có thêm 1 bảng nối với group, lưu group_id và post_id, bảng group thì cần lưu các giá trị như name, description, image, type (public, private), pin post, ..... Bắt đầu thì chỉ cần đơn giản như vậy là được, rồi bạn có thể phát triển tiếp thêm nhé :v

Ngoài ra thì mình nhớ có tính năng follow group thì bài post của group sẽ hiện lên new feed, cái này thì bạn làm tương tự tính năng following user là được nhé.

Share