Asked Aug 23rd, 2018 1:08 AM 70 0 1
  • 70 0 1
0

Mọi người giúp em làm visualizer với ạ

Share
  • 70 0 1

Em đang muốn làm một cái visualizer như thế này

Nhưng không có trang nào hướng dẫn cả mong mọi người giúp em.

1 ANSWERS


Answered Aug 26th, 2018 5:46 AM
0

Bạn có thể sử dụng Adobe AE (search youtube theo keyword: After effect create visualizer) Ví dụ:
https://www.youtube.com/watch?v=H_-aycDYsJM
https://www.youtube.com/watch?v=xZaInjWInR0

Share
Avatar Kids @Lynk
Aug 28th, 2018 6:49 AM

cái này không phải như ý định của em rồi anh, cái visualizer này nhảy theo nhạc mà em mở chứ ko phải nhảy cố định

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.