Asked Mar 11th, 1:44 p.m. 52 0 1
  • 52 0 1
0

Linear Regression

Share
  • 52 0 1

Xin chào mọi người, hiện tại em đang tìm hiểu về Linear Regression nhưng chỉ mới thực hành trên datasets chỉ Price/Area. Em đang muốn thực hành trên dataset với n features và các features là các datatypes khác nhau (Int, String, Float, ...) nhưng khi thực hiện việc load data input từ file vào X thì nó xảy ra nhiều lỗi như việc "không thể chuyển String thành Float". Mọi người cho em hỏi làm như nào để có thể thực hiện trên 1 dataset giống như vậy ạ. Em hiện đang chỉ thực hành bằng Numpy và Matplotlib

1 ANSWERS


Answered Mar 12th, 2:05 a.m.
Accepted
+2

Để thực hiện việc huấn luyện thì cái tiên quyết là data phải chuyển về dạng số, bạn có thể tham khảo thư viện Label Encoder hoặc tự replace giá trị để hiểu trước cũng được.

Tham khảo ở đây nhé: https://www.geeksforgeeks.org/ml-label-encoding-of-datasets-in-python/

Share
Avatar Pikaman @pikamanh
Mar 12th, 1:43 p.m.

em cảm ơn anh ạ.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.