Asked thg 9 20, 2022 4:00 CH 64 0 1
  • 64 0 1
+1

In trong google sheet

Share
  • 64 0 1

Xin hãy trợ giúp tôi để có thể in lặp lại tiêu đề cố định dòng trong google sheet như excel. Googl sheet lặp lại từ dòng 1 đến dòng đc cố định. Trân trọng!

1 ANSWERS


Answered thg 9 21, 2022 1:25 SA
0

@Dulu Theo mình hiểu câu hỏi là bạn có dòng tiêu đề cố định (freezed row), giờ muốn in sao cho tiêu đề đó xuất hiện trong tất cả các trang đúng không? Bạn làm các bước như sau:

  1. Cố định các dòng hoặc cột mong muốn
  2. Chọn File/Print
  3. Ở màn preview khi in, chọn Headers and Footers
  4. Chọn Repeat frozen rows hoặc Repeat frozen columns Screen Shot 2022-09-21 at 08.22.04.png
Share
thg 12 24, 2022 8:11 SA

Mình cần in lặp lại dòng 3:4, ggs thì chỉ chấp nhận từ dòng 1:n

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.